mu88 Cược £10 Nhận £30 Cược Bất Ngờ

Tiền thưởng chào mừng – Điều khoản & Điều kiện

Phần thưởng chào mừng này (“Khuyến mãi”) được cung cấp cho bạn bởi mu88 (“mu88”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi, người tham gia đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, áp dụng cùng với Điều khoản và Điều kiện và Quy tắc cá cược của mu88.

A.1 Khuyến mãi hoạt động như một Cược Bất ngờ €50 khi bạn đặt cược ít nhất €25 vào bất kỳ thị trường nào có tỷ lệ cược lớn hơn hoặc bằng 2,00 như lần đặt cược đầu tiên của bạn.

A.2 Chương trình khuyến mãi diễn ra từ 12:00 (UTC) ngày 21/09/2023 cho đến 12:00 (UTC) ngày 31/12/2024 (“Thời gian khuyến mãi”).

A.3 Khuyến mãi chỉ có hiệu lực đối với

(a) khách hàng mới;

(b) khách hàng từ 18 tuổi trở lên.

A.4 Để đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi, người tham gia phải gửi tiền và đặt cược €25 làm lần đặt cược đầu tiên của họ vào bất kỳ thị trường nào (không bao gồm mỗi chiều) trong cá cược thể thao với tỷ lệ cược lớn hơn hoặc bằng 2,00.

A.5 Chỉ có tỷ lệ cược ban đầu mới được tính vào khuyến mãi. Tỷ lệ cược siêu nạp không được tính vào khuyến mãi.

A.6 Việc tích lũy số tiền đặt cược nhỏ hơn sẽ không được tính.

A.7 Cược rút tiền mặt không được tính vào khuyến mãi này.

A.8 Chỉ được cung cấp một lần cho mỗi khách hàng.

A.9 Phần thưởng sẽ được ghi có cho những người tham gia đủ điều kiện trong vòng 48 giờ sau khi đặt cược đủ điều kiện.

A.10 Tiền thắng cược tiềm năng từ Cược Bất ngờ được thanh toán bằng tiền mặt có thể rút được, không bao gồm tiền đặt cược.

A.11 Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.

mu88 Cược £10 Nhận £30 Cược Bất Ngờ

Điều khoản và điều kiện chung

B.1 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện khuyến mãi này; việc quản lý, tiến hành hoặc kết quả của Chương trình khuyến mãi; và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Chương trình khuyến mãi, quyết định của kwiff sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không có thư từ hoặc thảo luận nào được đưa vào.

Việc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện khuyến mãi này có thể dẫn đến việc bạn bị loại khỏi Khuyến mãi.

Các tài khoản trùng lặp sẽ không đủ điều kiện cho Khuyến mãi này. Kwiff có thể tùy ý xác định xem liệu họ có tin rằng các mục hoặc tài khoản khác nhau được kết nối với cùng một người hay không, bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào mà họ cho là phù hợp.

B.2 Tất cả các khoản rút tiền đều phải được kwiff kiểm tra. Chúng tôi có quyền đòi lại bất kỳ phần thưởng và/hoặc phần thưởng tiền mặt nào và/hoặc bất kỳ khoản tiền thắng cược nào và/hoặc đóng tài khoản trong tình huống lạm dụng hoặc gian lận rõ ràng.

B.3 Khuyến mãi được giới hạn một mục cho mỗi người, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ email, IP, số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán (ví dụ: thẻ ghi nợ) và máy tính dùng chung (ví dụ: thư viện công cộng hoặc nơi làm việc).

B.4 Những người tham gia, dù là cá nhân hay hành động theo nhóm, sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản và điều kiện này nếu kwiff theo quyết định riêng của mình có lý do để tin rằng Chương trình khuyến mãi đã bị lạm dụng, thao túng hoặc bất thường, gian lận, hoạt động thông đồng hoặc bất hợp pháp đã xảy ra.

B.5 Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này hoặc người tham gia không đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi, kwiff có quyền thực hiện hành động đó khi thấy phù hợp và theo quyết định tuyệt đối của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng tài khoản ; không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi; đòi lại tiền thưởng, tiền thưởng, tiền thắng cược hoặc giải thưởng được trao; từ chối tất cả các chương trình khuyến mãi trong tương lai; giữ lại tiền thắng liên quan; và/hoặc vô hiệu hóa các cổ phần liên quan.

B.6 Các sự kiện có thể xảy ra dẫn đến việc kwiff gia hạn, từ chối, lấy lại, hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm dừng Khuyến mãi, các điều khoản và điều kiện này và/hoặc trao (các) giải thưởng, tiền thưởng hoặc phần thưởng tiền mặt tại bất kỳ thời điểm nào và cho bất kỳ lý do gì. Những điều này có thể là do hoạt động bất hợp pháp của bên thứ ba, khó khăn kỹ thuật và/hoặc bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của kwiff và theo đó, người đăng ký đồng ý rằng kwiff sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý do hậu quả của việc đó.

B.7 Kwiff từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với thông tin hoặc khoản thanh toán không chính xác, cho dù do trang web, người dùng Nền tảng, thiết bị được sử dụng trong Chương trình khuyến mãi hoặc do lỗi con người hoặc kỹ thuật liên quan đến Chương trình khuyến mãi gây ra.

Kwiff không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ loại lỗi mạng, máy tính, phần cứng hoặc phần mềm nào, điều này có thể ảnh hưởng đến việc gửi, nhận hoặc xử lý mục nhập hoặc tư cách tham gia Chương trình khuyến mãi của bạn. Kwiff sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn hoặc hủy bỏ Khuyến mãi nào trong trường hợp điều đó xảy ra vì những lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của kwiff.

B.8 Kwiff có thể tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong hoặc sau Chương trình khuyến mãi, yêu cầu các tài liệu xác minh như hộ chiếu hoặc ID để xác minh danh tính, tuổi và nơi cư trú của bạn. Nếu bạn không thể xuất trình các tài liệu đó, bạn sẽ tự động bị loại khỏi Chương trình khuyến mãi và sẽ bị mất mọi giải thưởng hoặc phần thưởng đã được phân bổ hoặc trao cho bạn mà không được bồi thường.

B.9 Nhân viên của kwiff (hoặc gia đình hoặc hộ gia đình của họ), hoặc bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn kwiff, các công ty liên kết với kwiff và tất cả các chi nhánh của các công ty đó, đều không đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi. Kwiff có quyền xác minh tính đủ điều kiện của tất cả người tham gia.

B.10 kwiff có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi chương trình khuyến mãi khi cần thiết do một sự kiện đặc biệt hoặc bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Những khách hàng đủ điều kiện trước bất kỳ thay đổi nào sẽ được vinh danh với phần thưởng hoặc nếu không thể, với phần thưởng có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.

B.11 Đơn vị quảng bá Chương trình khuyến mãi này là kwiff Limited, được đăng ký tại Malta theo số C77623 và có văn phòng đăng ký tại Triq Il-Wied Ta’ L-Msida, Msida, MSD9023, Malta.

B.12 Áp dụng Điều khoản và Điều kiện Kwiff cũng như Quy tắc cá cược. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện khuyến mãi này với Điều khoản Điều kiện và/hoặc Quy tắc Cược của kwiff, chúng sẽ được ưu tiên áp dụng theo thứ tự sau: (a) Điều khoản Điều kiện, (b) Quy tắc Cược, (c) các điều khoản và điều kiện khuyến mãi này.